Kurs języka włoskiego w ramach projektu unijnego w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

Szkoła Języków Obcych Team aktiv zrealizowała kurs języka włoskiego dla Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, stanowiącego część projektu szkoły pn. „Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program kursu językowego obejmował naukę podstaw języka włoskiego, specjalistyczne słownictwo z dziedziny hotelarstwa i gastronomii oraz przygotowanie z zakresu wiedzy o kulturze włoskiej. Kurs został zakończony testem pisemnym i zaliczeniem praktycznego konwersatorium.

Czas realizacji projektu: 29.01.2016 – 25.02.2016