Rozwiązując test możesz jednocześnie zapisać się na kurs. Podaj e-mail i numer telefonu a następnie zaznacz opcję „Chcę się zapisać, proszę o kontakt” – skontaktujemy się z Tobą aby uzgodnić szczegóły.

Rozwiązanie testu wiąże się z akceptacją oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Team aktiv (ul. 3 Maja 28, 35-030 Rzeszów) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, obejmujących przesyłanie mi przez tę firmę informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Team aktiv (ul. 3 Maja 28, 35-030 Rzeszów) zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Musisz wpisać tekst
Musisz wpisać tekst
Musisz wybrać numer
Musisz wpisać email
Musisz wpisać tekst
Musisz wypełnić te pole
Musisz wypełnić te pole
Musisz wypełnić te pole
Musisz wpisać tekst
Musisz wypełnić te pole