Oferujemy przede wszystkim kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i języka polskiego jako obcego.

Kursy są skierowane do osób dorosłych, do młodzieży i dzieci.

Zajęcia w grupach od 4 osób lub indywidualne odbywają się przez cały rok szkolny.

Rodzaje kursów:

  • Kurs raz w tygodniu ok. 70-80 godzin lekcyjnych
  • Kurs dwa razy w tygodniu 120 godzin lekcyjnych
  • Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty lub do matury
  • Kursy specjalistyczne
  • Kursy online
  • Kursy wakacyjne