Nasi lektorzy przygotowują do egzaminów językowych na wszystkich poziomach znajomości języka obcego, od poziomu A1 do C2. Dotyczy to następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski.

Międzynarodowy egzamin ILCE CEFR Exam System™ można zrobić z prawie wszystkich języków obcych, tj. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski, chiński, japoński, koreański (ILCE=International Language Certification Exams).

Zawsze służymy pomocą w uzyskaniu wszelkich informacji dotyczących egzaminów.

Portrait of five business partners keeping thumbs up and looking at camera with smiles