Trening języków obcych buduje przede wszystkim na ciągłości procesu nauczania.


Nawiązanie współpracy

 • Wspólnie przeprowadzamy analizę Państwa potrzeb, życzeń czy ewentualnych warunków;
 • Przeprowadzamy test kwalifikacyjny wśród pracowników;
 • Omawiamy plan działania, podział na grupy, zdefiniowanie celów nauki języka, sposób nauki, czas trwania oraz częstotliwość spotkań;
 • Szkoła Team aktiv proponuje, z jakimi materiałami chciałaby pracować w Państwa firmie oraz w jakiej formie;


Proces nauczania

Aktywny trening językowy:

 • Główną metodą pracy jest metoda tematyczno-leksykalna, czyli praca opiera się na ważnych dziedzinach tematycznych i słownictwie;
 • W centrum procesu nauki znajdują się komunikacja i interakcja;
 • Słownictwo, struktury językowe, zwroty są przekazywane poprzez symulację konkretnych sytuacji;
 • W centrum pracy znajduje się język mówiony, ale pisanie jest również istotną umiejętnością językową, której nie można zaniedbać;
 • Nasi lektorzy pracują z różnorodnymi materiałami;
 • Komunikacja przebiega w języku obcym.

Kontrola:

 • Proces nauczania podlega kontroli w postaci systematycznych testów tematyczno-leksykalnych czy gramatycznych;
 • Przeprowadzamy pisemny lub ustny feedback wśród słuchaczy;
 • Sprawozdania z procesu nauczania sprawiają, że stan realizacji postawionych celów, postępy i sukcesy są transparentne;