Załącznik nr 3_Deklaracja uczestnictwa w projekcie