Szkoła Języków Obcych Team aktiv informuje:

Bezpłatne kursy z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w ramach projektu: „Otwórz się na świat – zdobądź kompetencje językowe z Team aktiv” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE.

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.09.2018 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Wartość projektu: 380 866,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 342 780,18 zł

NABÓR NA KOLEJNE BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE ROZPOCZNIE SIĘ NA WIOSNĘ 2019 ROKU.

ZAPRASZAMY!