Szkoła Języków Obcych Team aktiv pragnie zaprosić na bezpłatne kursy językowe w Rzeszowie.

Oferujemy bezpłatne kursy z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, które są przeprowadzane w ramach projektu: „Otwórz się na świat – zdobądź kompetencje językowe z Team aktiv” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych.

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.09.2018 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Wartość projektu: 380 866,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 342 780,18 zł

Organizacja kursów: Szkolenia będą odbywały się w siedzibie szkoły na ul. 3 Maja 28 w Rzeszowie, w grupach 10 osobowych.

Cel projektu: Wykształcenie kompetencji językowych pozwalających na komunikowanie się w języku angielskim, niemieckim lub francuskim w sytuacjach życiowych bądź zawodowych. Projekt przewiduje realizację kursów językowych na poziomie A1, A2, B1, B2 w wymiarze 120 godzin.

Szkolenie zakłada nabycie kompetencji językowych i kończy się egzaminem międzynarodowym dla wszystkich uczestników:

  • język angielski: TOEIC Listening & Reading
  • język niemiecki: Goethe-Zertifikat
  • język francuski: DELF

Kto może brać udział w projekcie?

Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa podkarpackiego:

  • w wieku od 25 roku życia, posiadające niskie kwalifikacje (szkoła średnia, technikum, szkoła zawodowa) lub
  • w wieku od 50 roku życia – bez ograniczeń odnośnie wykształcenia

Jak jest projekt finansowany?

Kursy zostaną przeprowadzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i będą dofinansowane ze środków UE, które pokrywają koszty:

  • uczestnictwa w zajęciach
  • podręczników
  • egzaminów międzynarodowych.

Uczestnik ponosi jedynie koszt opłaty wpisowej w wysokości 100 zł.

Obowiązki uczestnika

  • frekwencja uczęszczania na zajęcia nie może być niższa niż 80%
  • uczestnik przystępuje do egzaminu międzynarodowego, przygotowując się do niego z wszelką starannością.

Kobiety zainteresowane nauką języka niemieckiego w celu podjęcia pracy w Niemczech jako opiekunka osoby starszej mogą u nas zgłaszać swoją kandydaturę. Współpracujemy z firmą KONTURMED z Niemiec, która poszukuje osoby chętne do pracy. Więcej informacji tutaj.

Rekrutacja uczestników: odbywa się w trybie otwartym do chwili zrekrutowania zakładanej liczby uczestników projektu. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze Szkoły Team aktiv lub na stronie internetowej (poniżej). Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze.

Należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa, w którym znajdują się dokładne informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej oraz opis projektu.

Dokumenty rekrutacyjne i uczestnictwa (do pobrania):

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Załącznik nr 1 – pobierz

Załącznik nr 2 – pobierz

Załącznik nr 3 – pobierz

Załącznik nr 4 – pobierz