Szkoła Języków Obcych Team aktiv informuje:

iż otrzymała dofinansowanie na realizację bezpłatnych kursów języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w ramach projektu: „Otwórz się na świat – kompetencje językowe z Team aktiv. Edycja 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych.

Okres realizacji: 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Wartość projektu: 495 976 zł

Dofinansowanie: 446 356 zł


REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM uczestnictwa w projekcie, a następnie dostarczenie do Biura projektu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz innych wymaganych dokumentów (jeśli dotyczy).

REKRUTACJA NA KURSY 2020/2021 ROZPOCZNIE SIĘ 31.08.2020 I BĘDZIE TRWAŁA DO 30.09.2020.

BIURO PROJEKTOWE OTWARTE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 14.00-19.00.

POZA TYM MOŻNA PRZYJŚĆ W KAŻDYM INNYM TERMINIE PO POPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM, TEL. 570 670 577.


KURSY JĘZYKOWE 2019/2020

język angielski 8 grup na poziomach A1, A2, B1

język niemiecki 4 grupy na poziomach A1, A2, B1, B1+

język francuski 2 grupy na poziomach A2, B1

HARMONOGRAM zajęć poszczególnych grup: LISTOPAD 2019, GRUDZIEŃ 2019, STYCZEŃ 2020, LUTY 2020, MARZEC 2020, KWIECIEŃ 2020, MAJ 2020, CZERWIEC 2020, LIPIEC 2020


(PROJEKT ZAKOŃCZONY) Szkoła Języków Obcych Team aktiv informuje:

w ramach projektu: „Otwórz się na świat – zdobądź kompetencje językowe z Team aktiv” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych zostały zrealizowane bezpłatne kursy z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.09.2018 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Wartość projektu: 380 866,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 342 780,18 zł