Szkoła Języków Obcych Team aktiv informuje:

iż otrzymała dofinansowanie na realizację bezpłatnych kursów języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w ramach projektu: „Otwórz się na świat – kompetencje językowe z Team aktiv. Edycja 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych.

Okres realizacji: 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Wartość projektu: 495 976 zł

Dofinansowanie: 446 356 zł

 

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM uczestnictwa w projekcie, a następnie dostarczenie do Biura projektu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz innych wymaganych dokumentów (jeśli dotyczy).

KURSY

W roku 2019/2020 odbywają się kursy językowe:

z języka angielskiego 8 grup na poziomach A1, A2, B1

z języka niemieckiego 4 grupy na poziomach A1, A2, B1, B1+

z języka francuskiego 2 grupy na poziomach A2, B1

HARMONOGRAM zajęć poszczególnych grup: LISTOPAD 2019, GRUDZIEŃ 2019, STYCZEŃ 2020, LUTY 2020, MARZEC 2020, KWIECIEŃ 2020, MAJ 2020, CZERWIEC 2020


(PROJEKT UKOŃCZONY) Szkoła Języków Obcych Team aktiv informuje:

w ramach projektu: „Otwórz się na świat – zdobądź kompetencje językowe z Team aktiv” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych zostały zrealizowane bezpłatne kursy z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.09.2018 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Wartość projektu: 380 866,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 342 780,18 zł