Szkoła Języków Obcych Team aktiv informuje:

o rozpoczęciu rekrutacji na bezpłatne kursy języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w ramach projektu: „Otwórz się na świat – kompetencje językowe z Team aktiv. Edycja 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych.

Okres realizacji: 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Wartość projektu: 495 976 zł

Dofinansowanie: 446 356 zł

INFORMACJA O KURSACH

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych

Czas trwania kursu: wrzesień 2019-maj/czerwiec 2020

Warunki uczestnictwa: obecność na zajęciach co najmniej 80% oraz przystąpienie do egzaminu międzynarodowego, organizowanego w ramach projektu

Kryteria uczestnictwa:

  • osoby, które ukończyły 25 rok życia
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby 50+
  • osoby pracujące lub poszukujące pracy, które potrzebują znajomość języka obcego na rynku pracy

Regulamin uczestnictwa zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.


(PROJEKT UKOŃCZONY) Szkoła Języków Obcych Team aktiv informuje:

w ramach projektu: „Otwórz się na świat – zdobądź kompetencje językowe z Team aktiv” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych zostały zrealizowane bezpłatne kursy z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.09.2018 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Wartość projektu: 380 866,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 342 780,18 zł