Komunikacja łączy ludzi. Umiejętność komunikowania się jest podstawą w realizacji projektów, budowaniu zespołu czy rozwiązywaniu problemów. Na naszych kursach przekazujemy nie tylko kompetencje komunikacji w językach obcych, lecz również zbliżamy do siebie ludzi. Dlatego w szkole Team aktiv każdy uczy się z przyjemnością, w kreatywnym i zintegrowanym ZESPOLE!

teamwork-854999_640

Naszym celem jest stworzenie dla Państwa przestrzeni do komunikacji w językach obcych, wspierającej nie tylko podnoszenie kwalifikacji językowych, ale również interpersonalnych i interkulturowych. Dlatego zapewniamy Państwu w naszej Szkole otwartą i indywidualną atmosferę z wysokimi wymaganiami profesjonalności.

Atmosfera  Otwartość, zespołowość

 • Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze i wzajemnej otwartości
 • Oddajemy do Państwa dyspozycji bardzo przyjazne i estetyczne otoczenie, wywołujące pozytywny nastrój i poczucie spotkania z przyjaciółmi
 • Otwarci i kompetentni lektorzy zapewniają atmosferę pracy w zespole, łącząc umiejętności komunikowania się w języku obcym z rozwiązywaniem problemów, rozwijaniem pomysłów, budowaniem zespołu
 • Wzajemne wspieranie się kursantów i lektorów w osiąganiu kompetencji społecznych i interpersonalnych
 • Zaangażowany lektor jest częścią zespołu

Jakość Kompetentni lektorzy

 • Dbamy o to, aby zajęcia w naszej Szkole prowadzili lektorzy z wyższym wykształceniem i perfekcyjną znajomością języka obcego
 • Jesteśmy przekonani, że tylko lektorzy, biegle posługujący się językiem obcym, mogą stworzyć sytuację ZANURZENIA W JĘZYKU
 • Nasz cel to przekazywanie i rozszerzanie kompetencji językowych w sposób żywotny, aktywny i zorientowany na osiągnięcie zamierzonego celu

Optymalizacja Wspieranie procesu nauczania

 • Współpracujący ze sobą lektorzy budują ZESPÓŁ, wymieniają się doświadczeniami i pomysłami
 • Dla lektorów nauczanie w naszej Szkole jest procesem rozwoju osobistego i zawodowego
 • Pracujemy w małych grupach
 • Stosujemy różne formy treningu językowego w zakresie komunikacji w językach obcych
 • Nasze metody i treści nauczania są transparentne
 • Prowadzimy konstruktywny dialog z kursantami odnośnie optymalizacji procesu nauczania (np. ankiety feedback)
 • Monitorujemy najnowsze badania naukowe z dziedziny nauki języków obcych, dbamy o odpowiednie nowoczesne materiały, stosujemy różne media
.