Katarzyna

Union_flag f0d2ef644c7ab6f12b6e21cd3dbbFlag_of_Poland

Absolwentka Filologii Angielskiej i Rosyjskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim; 3-letni pobyt w Szkocji; lektorka języka angielskiego, rosyjskiego i polskiego jako obcego;


Dorota Wisz

Union_flag

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Śląskim; lektorka języka angielskiego;


Barbara Baj

Flag_of_Germany

Absolwentka Filologii Germańskiej i Rosyjskiej na Uniwersytecie Alberta-Ludwika we Freiburgu Bryzgowijskim/Niemcy; doktorat na Uniwersytecie Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie/Niemcy; czternastoletni pobyt w Niemczech; lektorka języka niemieckiego oraz tłumaczka;


Agnieszka Żewakowska

Flag_of_Germany

Absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim; lektorka języka niemieckiego;


Maciej Kozioł

Flag_of_France
Flag_of_Spain

Flag_of_PolandAbsolwent Filologii Romańskiej i Iberystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim; lektor języka francuskiego, hiszpańskiego i polskiego jako obcego oraz tłumacz;


Anna Osiak

Flag_of_France

Flag_of_Italy

Absolwentka Filologii Romańskiej na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; nauczycielka i lektorka języka francuskiego i włoskiego, egzaminator maturalny;


Karolina Chomiczewska

Flag_of_Italy

Absolwentka Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim; lektorka języka włoskiego;