Anna Osiak

Flag_of_France

Flag_of_Italy

Absolwentka Filologii Romańskiej na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; nauczycielka i lektorka języka francuskiego i włoskiego, egzaminator maturalny;

Barbara Baj

Flag_of_Germany

Absolwentka Filologii Germańskiej i Rosyjskiej na Uniwersytecie Alberta-Ludwika we Freiburgu Bryzgowijskim/Niemcy; doktorat na Uniwersytecie Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie/Niemcy; czternastoletni pobyt w Niemczech; lektorka języka niemieckiego oraz tłumaczka;

Dorota Wisz

Union_flag

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Śląskim; lektorka języka angielskiego;

Helena Rzeszutek

Union_flag

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim; nauczycielka i lektorka języka angielskiego;

Maciej Kozioł

Flag_of_France

Flag_of_Spain

Absolwent Filologii Romańskiej i Iberystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; lektor języka francuskiego i hiszpańskiego oraz tłumacz;

Małgorzata Mazurkiewicz

Union_flag

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim; lektorka języka angielskiego i tłumaczka; roczne studia w Australii;