Flag_of_Italy Poziomy językowe wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Ilość godzin lekcyjnych (45 min.)
Poziom 1 Uczestnik osiąga poziom A1 120 godzin
Poziom 2 Uczestnik osiąga poziom A2 120 godzin
Poziom 3 Uczestnik osiąga poziom B1 120 godzin
Poziom 4 Przygotowanie do egzaminu CILS (certyfikat międzynarodowy Uniwersytetu w Sienie) lub CELI (certyfikat Uniwersytetu w Perugii), potwierdzające znajomość języka włoskiego na poziomie B1 120 godzin
Poziom 5 Uczestnik osiąga poziom B2 120 godzin
Poziom 6 Przygotowanie do egzaminu CILS lub CELI na poziomie B2 120 godzin
Poziom 7 Uczestnik osiąga poziom C1 120 godzin
Poziom 8 Uczestnik osiąga poziom C2 120 godzin