Organizujemy naukę następujących języków:

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język francuski
  • język hiszpański
  • język włoski
  • język polski jako obcy

Możemy zorganizować również kursy innych języków europejskich tj.: czeski, ukraiński, rosyjski, węgierki, bułgarski, słowacki i in.