Flag_of_Germany Poziomy językowe wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Ilość godzin lekcyjnych (45 min.)
Poziom 1 Uczestnik osiąga poziom A1 120 godzin
Poziom 2 Uczestnik osiąga poziom A2 120 godzin
Poziom 3 Uczestnik osiąga poziom B1 120 godzin
Poziom 4 Przygotowanie do egzaminu Goethe Instytutu na poziomie B1 (lub TELC) 120 godzin
Poziom 5 Uczestnik osiąga poziom B2 120 godzin
Poziom 6 Przygotowaniem do egzaminu Goethe Instytutu na poziomie B2 (lub TELC) 120 godzin
Poziom 7 Uczestnik osiąga poziom C1
kurs jest równocześnie przygotowaniem do egzaminu Goethe Instytutu na poziomie C1 (lub TELC)
120 godzin
Poziom 8 Uczestnik osiąga poziom C2
kurs jest równocześnie przygotowaniem do egzaminu Goethe Instytutu na poziomie C2 (lub TELC)
120 godzin