Kursy dla dzieci:

 • w wieku od 6 do 12 lat
 • grupy max. 6-osobowe
 • dwa razy w tygodniu jedna godzina zegarowa

Drodzy Rodzice!

„Języka nie można uczyć, można tylko stworzyć korzystne warunki dla jego spontanicznego rozwoju.” – Wilhelm von Humbolt

Nowe badania w dziedzinie kompetencji językowych i komunikacyjnych potwierdzają opinię, że język jest podstawą udanej edukacji. Badania wykazały, że wczesna wielojęzyczność trenuje pamięć, poza tym kto nauczył się w dzieciństwie przynajmniej dwóch języków równolegle przenosi nauczone struktury językowe na nabywanie nowego języka w późniejszym procesie edukacyjnym. Skonfrontowanie dziecka wcześnie z innymi językami jest według fizjologii mózgu bardzo sensowne. Badania mózgu potwierdzają również, że podstawowym fizycznym wyposażeniem ludzkiego mózgu jest możliwość nauczenia się każdego języka świata. Człowiek jest istotą mówiącą!

Jednak w jakim zakresie zachodzi nabywanie języka zależy od tego, jak silna jest stymulacja językowa i jakie emocjonalne relacje ma dziecko z osobą, z którą się komunikuje. Podstawą funkcjonującego nabywania języka jest interakcja z innymi. Emocjonalny feedback, jaki otrzymuje dziecko, stoi w bezpośrednim związku z jego kognitywnym, emocjonalnym, społecznym i językowym rozwojem. Warunki ramowe uczenia się języków przez dzieci to:

 • stałość i regularność kontaktu z językiem przez 6-8 lat,
 • intensywność, czyli im więcej tym lepiej,
 • emocjonalna wiarygodność relacji do osoby przekazującej kompetencje językowe, czyli akceptacja i emocjonalne bezpieczeństwo.

Nauka dwóch języków nie przesila dzieci. Badania mówią, że przy odpowiednich warunkach ramowych jest wręcz przeciwnie. Dwujęzyczność ma pozytywny wpływ na zdolności poznawcze i inteligencję człowieka, choć nie w sensie wyższego ilorazu inteligencji. Osoby dwujęzyczne mają „przewagę” przede wszystkim w zakresie abstrakcyjnego i kreatywnego myślenia oraz „elastyczności poznawczej” – rozwiązywania problemów. Cechuje je także większa wrażliwość na wszelkie zjawiska językowe, potrafią lepiej analizować swoją wiedzę i język oraz kontrolować procesy przetwarzania informacji językowej.

Pozytywna jest sytuacja, w której wielojęzyczność jest pożądana i doceniana. Dlatego pierwszym warunkiem udanej edukacji językowej Państwa dzieci jest Wasze przekonanie o słuszności takiej decyzji!

Metodą nauczania w Team aktiv jest immersja, czyli „zanurzenie w języku”. Nie jest to nic innego jak naturalny sposób nauki języka, tak jak uczymy się języka ojczystego. Język obcy nie jest przedmiotem, obiektem nauki, lecz narzędziem komunikacji i interakcji. Skupiamy się na rozwoju intelektualnym dziecka, rozwoju jego wiedzy o świecie, o sobie i swoim otoczeniu, a nauka języka obcego jest niejako „jedynie” produktem ubocznym naszego działania. Takie zastosowanie języka obcego jako języka instrukcji i przekazywania wiedzy w sytuacjach codziennych i dydaktycznych oznacza, że zawsze treści posiadają pierwszeństwo nad celami językowymi.
„Zanurzenie” lub „kąpiel” w języku przebiega od słuchania do rozumienia, od działania do mówienia. Od początku dzieci słuchają i uczą się całych zdań (np. przez słuchanie opowiadań czy bajek i ich odtwarzanie), są konfrontowane z naturalnymi i sensownymi wypowiedziami językowymi nie upraszczanymi pod względem językowym, lecz odpowiednimi do wieku dzieci pod względem tematów i treści.

Metoda immersji:

 • jest odpowiednia dla każdego dziecka,
 • nie zakłada jakiejś określonej dojrzałości dziecka do rozumienia reguł języka, ponieważ umysł funkcjonuje jak w języku ojczystym, czyli sam generuje reguły,
 • łączy uczenie się języka z działaniami naznaczonymi różnymi znaczeniami i interesującymi treściami, co przyczynia się do pominięcia problemów z motywacją,
 • stwarza różne sytuacje i przy tym oferuje różnorodne słownictwo.

Intensywne zastosowanie metody immersji uczy szybko i naturalnie!

Dysponujemy bogatym zbiorem wysokojakościowych materiałów do pracy z dziećmi, takich jak:20160822_143247

 • pacynki
 • obrazki
 • książki z obrazkami i do czytania
 • plakaty
 • piosenki i rymowanki
 • gry
 • zabawki
 • materiały edukacyjne.