Nasi lektorzy przygotowują do egzaminów językowych na wszystkich poziomach znajomości języka obcego, od poziomu A1 do C2. Dotyczy to następujących języków: angielski, niemiecki, francuski,Portrait of five business partners keeping thumbs up and looking at camera with smiles hiszpański i włoski.

Zawsze służymy pomocą w uzyskaniu wszelkich informacji dotyczących egzaminów.

Zapraszamy do kontaktu z nami