The first Noel

The First Noel (pisane też jako The First Noël lub The First Nowell) – tradycyjna angielska kolęda, pochodząca prawdopodobnie z XVIII wieku. Słowo Noel wywodzi się od francuskiego słowa Noël oznaczającego Boże Narodzenie.

Kolęda ma kornwalijskie początki, w swojej aktualnej formie została po raz pierwszy opublikowana w 1823 roku w Carols Ancient and Modern, a w 1833 w Gilbert and Sandys Carols. Obie wersje zostały wydane pod redakcją Williama Sandysa oraz Daviesa Gilberta. Jej nową aranżację przygotował angielski kompozytor John Stainer i opublikował w Carols, New and Old w 1871 roku.